სოფლის პროდუქტების ინტერნეტ მაღაზია

ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელი

ღვინო და არაყი იმ ოჯახებშია დამზადებული, სადაც ალკოჰოლური სასმლის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. სადაც ხარისხი მთავარი ღირებულებაა.

ნატურალური წვენი სობისიდან ახალგაზრდა კოოპერატივის თავდაუზოგავი ნაშრომია. 100% ნატურალური წვენი შაქრისა და სხვა დანამატების გარეშეა დამზადებული.


6.00 GEL
+
22.00 GEL
+
25.00 GEL
+
28.50 GEL
+
28.50 GEL
+
7.80 GEL
+