კატეგორიები კატეგორიები

სასმელი

ღვინო და არაყი იმ ოჯახებშია დამზადებული, სადაც ალკოჰოლური სასმლის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. სადაც ხარისხი მთავარი ღირებულებაა.

41.00 GEL
+
6.00 GEL
+
45.00 GEL
+
6.50 GEL
+
4.90 GEL
+
9.50 GEL
+