კატეგორიები კატეგორიები

სასმელი

ღვინო და არაყი იმ ოჯახებშია დამზადებული, სადაც ალკოჰოლური სასმლის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. სადაც ხარისხი მთავარი ღირებულებაა.

6.00 GEL
+
45.00 GEL
+
45.00 GEL
+
22.00 GEL
+
25.00 GEL
+
9.50 GEL
+
9.00 GEL
+
4.90 GEL
+
8.80 GEL
+
28.50 GEL
+
28.50 GEL
+
8.80 GEL
+
10.80 GEL
+