ქართული ბიო მაყვალი 320-330 გრ. "ბერი ბერი"

ჩესტერის ჯიშის უეკლო მაყვალი. 2016 წლის გაზაფხულზე მარნეულის რაიონში გააშენეს მაყვლის ბაღი. 2019 წლის სექტემბერში აიღეს ბიო სერტიფიკატი, სტანდარტი ექვივალენტურია ევროკავშირის კომისიის (EEC) რეგულაციების 834/2007 და 889/2008 და შეესაბამება Codex Alimentarius-ის ორგანული სოფლის მეურნეობის ნორმებს, რასაც ადასტურებს შპს "კავკასსერტის" აკრედიტაცია გერმანიის აკრედიტაციის ცენტრის (DAkks) მიერ. ასვე აღებული აქვთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს - სურსათის ეროვნული სააგენტოს დასკვნა "ბიოპროდუქტის" ხარისხის ნიშნის გამოყენებაზე უფლების მინიჭების შესახებ #0026. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფოტოზე გამოხატული პროდუქტი ვიზუალურად შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალურად მიღებული პროდუქტისგან.
გაყიდვაშია
3.10 GEL

შეფასება

შესვლა

review

შეაფასე პროდუქტი