რაჭული ლორი

რაჭული ლორი ამბროლაურის რაიონიდან, სოფელი ჭყვიშიდან მოგვაქვს, როსტომ ჯინჭარაძის ოჯახური მეურნეობიდან.

რაჭული ლორი ამბროლაურის რაიონიდან (სოფ. ჭყვიში) როსტომ ჯინჭარაძის ოჯახური მეურნეობა. რეკომენდირებულია მიირთვათ მოხარშულ მდგომარობაში. გთხოვთ,...
30.40 GEL
რაჭული ლორი ამბროლაურის რაიონიდან (სოფ. ჭყვიში) როსტომ ჯინჭარაძის ოჯახური მეურნეობა. რეკომენდირებულია მიირთვათ მოხარშულ მდგომარობაში. გთხოვთ,...
25.40 GEL