რაჭული ლორი

რაჭული ლორი ამბროლაურის რაიონიდან, სოფელი ჭყვიშიდან მოგვაქვს, როსტომ ჯინჭარაძის ოჯახური მეურნეობიდან.