გაზაფხულის თაფლი 360 გრ. "თაფლუჭა"

თაფლუჭას გაზაფხულის ჰაეროვან თაფლში ბუნებრივად ერწყმის აკაციის, გაზაფხულის მინდვრის ყვავილებისა და მაყვლის ნექტრის არომატები. თაფლუჭას თაფლის მოპოვება ხდება იმერეთის ტერიტორიასა და რაჭის ქედზე. თაფლუჭას თაფლი არის გაუფილტრავი. ისტორია "თაფლუჭა"-ს მეფუტკრე გახლავთ ზურაბი, რომელსაც ყავს დიდი ოჯახი, 9 შვილიშვილი და მრავალი წლის განმავლობაში სწორედ ოჯახისთვის მოიპოვებდა თაფლს. გადავწყვიტეთ რომ ოჯახისთვის და შვილიშვილებისთვის განკუთვნილი თაფლი სხვა ოჯახებისთვისაც ხელმისაწვდომი ყოფილიყო და სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა "თაფლუჭა", საშვილიშვილო თაფლი. თაფლუჭას თაფლის მოპოვება ხდება დასავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში.
გაყიდვაშია
11.00 GEL

შეფასება

შეაფასე პროდუქტი