ელკანა

ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა" აერთიანებს იმ ფერმერებსა და კოოპერატივებს, რომლებსაც პროდუქტები ბუნებრივის გზით მოჰყავთ.

„ელკანა" ცდილობს ხელი შეუწყოს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გარემოს დაცვას, სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი) ბიომეურნეობების განვითარებისა და სოფლად მოსახლეობის თვითაქტივობის გაზრდის გზით.

წაბლის თაფლს თამაზ ღლონტი გურიაში, აკეთში, ღლონტების ოჯახურ მეურნეობაში აწარმოებს. ჯანსაღი თაფლი ნახშირწყლების, ვიტამინების, მინერალური ნივთიერებების...
9.15 GEL