სვანური კარტოფილი

სვანური კარტოფილი ბეჩოში შხამქიმიკატების გარეშე მოჰყავთ და წლებია ჩვენი მომხმარებლის საყვარელი პროდუქტია.

მალე დაემატება.