სვანური კარტოფილი

სვანური კარტოფილი მულახში შხამქიმიკატების გარეშე მოჰყავთ და წლებია ჩვენი მომხმარებლის საყვარელი პროდუქტია.

მალე დაემატება.