კატეგორიები კატეგორიები

მიკრომწვანილი

"მიკროგრინის" მიკრომწვანილი ჩვეულებრივი ბოსტნეულის მცირე ვერსიაა, რომელიც დათესვიდან 1-3 კვირაში იკრიფება, მანამ, სანამ ჯერ კიდევ მწვანილის მსგავსი ფორმა აქვს. სწორედ ამ ახალგაზრდა ასაკის გამო გამოირჩევა მიკრო-მწვანილი უნიკალური საგემოვნო და სასარგებლო თვისებებით

მალე დაემატება.