„ნინასოული“

„ნინასოული“

ნინასოული იმერული ხის ოდაა სოფელ დიმში, სადაც დიმელი ქალების მიერ წარმოებული პროდუქტი იყრის თავს. ნობათი ჩვენამდე ლილის ჩამოაქვს, უკან კი სოფლის შენებაში გულშემატკივრობით და ბევრი მადლობით ვუშვებთ.

„ნინასოული“ პროდუქცია

მალე დაემატება.