„ნინასოული“

„ნინასოული“

ნინასოული იმერული ხის ოდაა სოფელ დიმში, სადაც დიმელი ქალების მიერ წარმოებული პროდუქტი იყრის თავს. ნობათი ჩვენამდე ლილის ჩამოაქვს, უკან კი სოფლის აშენებაში გულშემატკივრობით და ბევრი მადლობით ვუშვებთ.

„ნინასოული“ პროდუქცია