კატეგორიები კატეგორიები

სასმელი Old

ღვინო და არაყი იმ ოჯახებშია დამზადებული, სადაც ალკოჰოლური სასმლის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. სადაც ხარისხი მთავარი ღირებულებაა.

45.00 GEL
+
6.50 GEL
+
18.30 GEL
+
6.25 GEL
+
7.50 GEL
+
12.50 GEL
+
9.00 GEL
+
5.90 GEL
+
7.80 GEL
+
25.50 GEL
+