კატეგორიები კატეგორიები

სასმელი

ღვინო და არაყი იმ ოჯახებშია დამზადებული, სადაც ალკოჰოლური სასმლის ტრადიცია თაობიდან თაობას გადაეცემა. სადაც ხარისხი მთავარი ღირებულებაა.

45.00 GEL
+
6.00 GEL
+
16.50 GEL
+
8.80 GEL
+
7.50 GEL
+
12.50 GEL
+
9.00 GEL
+
6.00 GEL
+
10.80 GEL
+
24.00 GEL
+